Plánované akce a činnost sboru v roce 2020:


Název akce:


Termín:


Místo:


Stav:


Účast delegáta sboru na VVH okrsku

1. února,
od 16 hod
klubovna SDH Zábřeh  √
Výborová schůze SDH Nemile

7. února
18:30

klubovna SDH Nemile


Posezení pro členky k výročí MDŽ

29. února,
od 15 hod
klubovna SDH Nemile  

Účast delegáta sboru na Shromáždění delegátů SDH okresu Šumperk

7. března,
od 10 hod
hasičská zbrojnice Bludov


Jarní sběr starého železa

17. dubna,
15hod
Nemile,
Lupěné
  

Výborová schůze

5. května,
18hod
klubovna
SDH Nemile
 
Školení velitelů V-40 (Novák)
červen HZS Šumperk
Porada pořadatelů VC 9. června,
16hod
OÚ Sudkov

Výborová schůze

22. 7.
18hod
klubovna
SDH Nemile 

Vepřové hody - zrušeno

15.srpna
14hod
hřiště a KD x

Hasičská soutěž - zrušeno

29.srpna
10hod

hřiště a KD x
Školení veliteů V8 (Urban, Crhák) 5. září
od 8hod
HZS Šumperk  

Podzimní sběr starého železa

23.října,
od 15hod

Nemile,
Lupěné
 

Setkání u Lípy - zrušeno

25.října,
15:30hod
Vyhlídka pod Klárinkou
 x

Výborová schůze

x. listopadu
od 18hod
klubovna
SDH Nemile
 ??

Výroční valná hromada Oslava 110 let
sboru dobrovolných hasičů v Nemili


21. listopadu
od 16:00hod
klubovna
SDH Nemile
??