Plánované akce a činnost sboru v roce 2019:


Název akce:


Termín:


Místo:


Stav:


Účast delegáta sboru na VVH okrsku

3. února,
od 10 hod
klubovna SDH Skalička  √

Účast delegáta sboru na Shromáždění delegátů SDH okresu Šumperk

1. března,
od 16 hod
hasičská zbrojnice Bludov  


Posezení pro členky k výročí MDŽ

9. března,
od 15 hod
Galerie Múza Nemile  


Školení velitelů V8

30. března
8 - 14hod
HZS Šumperk  


Jarní sběr starého železa

12. dubna,
od 16hod
Nemile,
Lupěné
  


Školení rozhodčích

17. dubna,
16hod
hasičská zbrojnice Bludov  

Výborová schůze

23.dubna,
18:00 hod
klubovna
SDH Nemile
 

Valná hromada sboru
spojená s oslavou patrona hasičů
sv. Floriána.

4. května,
od 19:00 hod
klubovna
SDH Nemile 

  


Okrsková soutěž v Hoštejně

4. května,
od 13 hod
hřiště  

Účast soutěžního družstva mužů na 

Okresní soutěži v Bludově

25. května,
od 8 hod
hasičský areál Bludov  

Účast soutěžního družstva mužů na 

soutěžích VC HOLBA CUP okresu Šumperk
a dalších pohárových soutěžích

sezóna 2019 okres Šumperk
 

Tradiční vepřové hody
 

s kulturním programem a zábavou při hudbě

17. srpna,
od 14 hod
hřiště a KD
v Nemili
 

Pohárová soutěž
"Memoriál Jiřího Rýznara"

- Velká cena Holba Cup (muži:3B,ženy:2B)

24. srpna
od 10 hod
hřiště u KD 
v Nemili
 

Podzimní sběr starého železa

25. října,
od 16 hod
Nemile,
Lupěné
 

Setkání u Lípy
27. října,
od 16:30hod
"na Perku"  

Výborová schůze

8. listopadu
od 18:00 hod
klubovna
SDH Nemile
 

Účast delegáta sboru na VH okrsku

xx.listopadu
od ?? hod
??  

Výroční valná hromada
sboru dobrovolných hasičů v Nemili


23. listopadu
od 18:30hod
klubovna
SDH Nemile